နာဂႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ကစ၍ နန္းယြန္းၿမိဳ႕တြင္ 3G အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ

Published: Jan 13


နာဂ႐ိုးရာ နွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပမည့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕ တြင္ ပြဲေတာ္ စတင္သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၄က စတင္၍ 3G အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT)က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။‘‘ဒီေဒသ အတြက္ 3G ကြန္ရက္ကို ပထမဆံုး ခ်ိတ္ဆက္ေပး ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အခက္အခဲေတြ၊ ကုန္က် စရိတ္ေတြနဲ႔ တျခားေသာ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အဲဒီေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ အတြက္ အင္တာနက္ ရရွိေစေရး ဟာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိေန ခဲ့ရာကေန စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု MPT ႏွင့္ KSGM လုပ္ငန္းစု နည္းပညာဌာန အရာရွိခ်ဳပ္ ကေျပာသည္။ နာဂ႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ ေတာ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နန္းယြန္းၿမိဳ႕တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အ ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

7day