မႏၲေလးေတာင္ ေကဘယ္လ္ကားစီမံကိန္း လူမႈဘဝဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီး

Published: Feb 14


မႏၲေလးေတာင္ေျခမွ ေတာင္ေပၚသို႔ အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေကဘယ္လ္ကားစီမံကိန္းအတြက္ လူမႈဘဝ ဆန္းစစ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (HIA) ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Sky Dream Co., Ltd. ထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာကို ယခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပမည္ဟု Sky Dream Co., Ltd. ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုးႏိုင္က .ေျပာၾကားသည္။ ေကဘယ္လ္ကား စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္မည့္ လူမႈဘဝ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (HIA)၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ HIA လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသြားပီ .ျဖစ္ကာ EIA လုပ္ငန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္ကစ၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးပါက ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ရာ မႏၲေလးေတာင္ ေဂါက္ကြင္းအေရွ႕ဘက္မွ မႏၲေလးေတာင္ ေပၚ ကားရပ္နားကြင္းေနရာအနီးအထိ ေကဘယ္လ္ကားေျပးဆြဲရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳ ရမည္ျဖစ္၍ စီမံကိန္းတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကဘယ္လ္ကားစီမံကိန္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

(The Voice)