ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းပိုင္း ရထားခရီးစဥ္မ်ား အခ်ိန္ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲမည္

Published: Feb 14


ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းပုိင္း ရထားေျပးဆြဲတဲ့ခရီးစဥ္ေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ကစၿပီး ရထားခ်ိန္ေတြ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲ သြားမယ္လို႔ ျပည္ဘူတာႀကီးကေန သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့မီးရထားဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔အတူ ရန္ကုန္-ျပည္ မီးရထားလမ္းပုိင္းက ရန္ကုန္-ျပည္ အစုန္၊ အဆန္ အျမန္ရထား၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္-ျပည္ စာပုိ႔ရထား၊ လက္ပံတန္း-ျပည္ ကားရထား စတဲ့ခရီးစဥ္ေတြရဲ႕ ထြက္ခြာခ်ိန္နဲ႔ ဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာလို႔ သိရပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမယ့္ခရီးစဥ္ေတြကေတာ့ ရန္ကုန္-ျပည္ အျမန္ရထား အဆန္ခရီး  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ထြက္ခြာခ်ိန္ ေန႔လယ္(၁) နာရီျဖစ္ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ကိုဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ည(၈း၄၅)လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ျပည္-ရန္ကုန္ အျမန္ရထား အစုန္ခရီးဟာ ျပည္ၿမိဳ႕ကေနထြက္ခြာခ်ိန္ ည(၁၀း၃၀)နဲ႔ ရန္ကုန္ကိုဆုိက္ ေရာက္ခ်ိန္ နံနက္(၆း၁၅)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။ ၾကည့္ျမင္တုိင္-ျပည္ စာပုိ႔ရထားဟာ ၾကည့္ျမင္တုုိင္ကေနထြက္ခြာခ်ိန္ နံနက္(၄)နာရီျဖစ္ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ကိုဆုိက္ ေရာက္ခ်ိန္ နံနက္(၁၁)နာရီနဲ႔ ျပည္ၿမိဳ႕ကေနျပန္ထြက္ခ်ိန္ ေန႔လည္(၁)နာရီျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္ တုိင္ဘူတာကို ဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္ ည(၇)နာရီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။  လက္ပံတန္း-ျပည္ ခရီးတုိကားရထားဟာ လက္ပံတန္းကေန နံနက္(၄း၃၀)ထြက္ခြာၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ကို ေန႔လယ္ (၁၁) နာရီ ဆုိက္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ၿမိဳ႕ကေန ေန႔လည္(၁)နာရီျပန္ထြက္ၿပီး လက္ပံတန္းကို ည(၇)နာရီမွာ ဆုုိက္ေရာက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(ျမစ္မခ)